Konwersatorium do wyboru

2022L

Kod przedmiotu35S1-KDW
Punkty ECTS 2,5
Typ zajęć
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Orłowski T., Protokół dyplomatyczny, Polski Instytut Spraw Międzynarodowych, 2010 2) Bortnowski A. W., Współczesny Protokół Dyplomatyczny savoir-vivre i ceremoniał w praktyce, Wydawnictwo Adam Marszałek, 2010 3) Ikanowicz C., Piekarski J., Protokół dyplomatyczny i dobre obyczaje, Szkoła Głowna Handlowa w Warszawie, 2007 4) praca zbiorowa (J. Barcz, J. Baszkiewicz i in.), Etyka dyplomacji, PISM, 2002 5) Modrzyńska J., Protokół dyplomatyczny, etykieta i zasady savoir-vivre'u, Wolters Kluwer SA, 2016 6) Pietkiewicz E., Protokół dyplomatyczny, Ministerstwo Spraw Zagranicznych, 1998
Literatura uzupełniająca
Uwagi