Matematyka i statystyka

Mathematics and Statistics

2021Z

Kod przedmiotu35S1-MATEISTh
Punkty ECTS 2,5
Typ zajęć
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) A. Gawecki, Z. Skoczylas, Analiza matematyczna. Definicje, twierdzenie, wzory, Oficyna Wydawnicza GiS, 2000, s. 1-176 2) M. Sadowski, Rachunek różniczkowy i całkowy w zadaniech., Podkowa, 1998, s. 1-157 3) R. Kozarzewski, W. Matuszewski, J. Zachorski, Matematyka dla Ekonomistów, t. 1, WSE-I Warszawa, 2001, s. 93-185,
Literatura uzupełniająca
Uwagi