Międzynarodowe stosunki kulturalne

International cultural relations

2021L

Kod przedmiotu35S1-MIEDSTOKUh
Punkty ECTS 3
Typ zajęć
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Ziętek A. W. (red.), Międzynarodowe stosunki kulturalne. Podręcznik akademicki, Wydawnictwo poltekxt, Warszawa, 2010 2) Zenderowski R., Cebul K., Krycki M., Międzynarodowe stosunki kulturalne, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, 2010 3) Mocek E. (red.), Promocja Polski w świecie. Kultura-dyplomacja-marka narodowa, Warszawa, 2010
Literatura uzupełniająca
Uwagi