Mniejszości narodowe w Europie

National minorities in Europe

2021L

Kod przedmiotu35S1-MNWEh
Punkty ECTS 3
Typ zajęć
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) M. Budyta-Budzyńska, Socjologia narodu i konfliktów etnicznych, Warszawa, 2010 2) J. Byczkowski, Mniejszości narodowe w Europie 1945-1974, Opole, 1976 3) T. Browarek, Mniejszości narodowe w Polsce 1918-1995, Lublin, 2000 4) E. Lewandowski, Pejzaż etniczny Europy, Warszawa, 2005 5) P. Madajczyk , Mniejszości narodowe w Polsce, Warszawa, 1998 6) M. Iwanicki, Ukraińcy, Białorusini, Litwini i Niemcy w Polsce w latach 1918 - 1990, Siedlce, 991
Literatura uzupełniająca
Uwagi