Międzynarodowe stosunki gospodarcze

International Economic Relations

2022Z

Kod przedmiotu35S1-MSGh
Punkty ECTS 5,5
Typ zajęć
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Bożyk P., "Międzynarodowe stosunki ekonomiczne – teoria i polityka", wyd. PWE, 2008 2) Budnikowski A., "Międzynarodowe stosunki gospodarcze", wyd. PWE, 2006
Literatura uzupełniająca
Uwagi