Międzynarodowe stosunki polityczne

International political relations

2022L

Kod przedmiotu35S1-MSP2h
Punkty ECTS 5,5
Typ zajęć
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) (red.) Kuźniar R,, Porządek międzynarodowy u progu XXI wieku. Wizje - koncepcje - paradygmaty, , Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, 2005, s. 1-400
Literatura uzupełniająca
Uwagi