Międzynarodowe stosunki polityczne

International Political Relations

2022Z

Kod przedmiotu35S1-MSPh
Punkty ECTS 2,5
Typ zajęć
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Z. Cesarz, E. Stadtmuller,, Problemy polityczne współczesnego świata, , Wrocław, 2001, s. 1-400
Literatura uzupełniająca
Uwagi