Nauka o państwie

State Studies

2021Z

Kod przedmiotu35S1-NOPph
Punkty ECTS 5
Typ zajęć
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Kuciński J.,, Podstawy wiedzy o państwie, Warszawa, 2003 2) Szmulik B., Żmigrodzki M., (red.) ,, Wprowadzenie do nauki o państwie i polityce, Lublin, 2002 3) Zieliński E., Nauka o państwie i polityce, Warszawa, 2000
Literatura uzupełniająca
Uwagi