Organizacje międzynarodowe

international organizations

2022L

Kod przedmiotu35S1-OMIEh
Punkty ECTS 5,5
Typ zajęć
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) red. T. Łoś-Nowak, Organizacje w stosunkach międzynarodowych. Istota, mechanizmy działania, zasięg, Wrocław , 2009 2) Latoszek E., Proczek M., Organizacje międzynarodowe we współczesnym świecie, Warszawa , 2006
Literatura uzupełniająca
Uwagi