Polityka bezpieczeństwa i współpracy regionalnej w Europie

Security policy and regional co-operation in Europe

2023Z

Kod przedmiotu35S1-PBWREh
Punkty ECTS 3
Typ zajęć
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) D. Bobrow, E. Haliżak, R. Zięba, Bezpieczeństwo narodowe i międzynarodowe u schyłku XX wieku, Warszawa, 1997 2) E. Haliżak, R. Kuźniar, J. Simonides, Globalizacja a stosunki międzynarodowe, Bydgoszcz - Warszawa, 2004 3) R. Kuźniar, Z. Lachowski, Bezpieczeństwo międzynarodowe czasu przemian, Warszawa, 2003 4) W. Multan, Wizje bezpieczeństwa europejskiego, Warszawa, 1997 5) A. Ciupiński, K. Malak, Bezpieczeństwo polityczne i wojskowe, Warszawa, 2004 6) S. Parzymies, R. Zięba, Instytucjonalizacja wielostronnej współpracy międzynarodowej w Europie, Warszawa, 2004 7) R. Zięba, Wspólna polityka zagraniczna i bezpieczeństwa Unii Europejskiej, Warszawa, 2007
Literatura uzupełniająca
Uwagi