Prawo dyplomatyczne i konsularne

Diplomatic and consular law

2023Z

Kod przedmiotu35S1-PDIKh
Punkty ECTS 2
Typ zajęć
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) R.Bierzanek, J.Symonides, Prawo międzynarodowe publiczne, Wolters Kluwer, 2016
Literatura uzupełniająca
Uwagi