Procesy demograficzne we współczesnym świecie

Demographic processes in the modern world

2021L

Kod przedmiotu35S1-PDWS
Punkty ECTS 2,5
Typ zajęć
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) J. Holzer, Europejska tragedia XX wieku. II wojna światowa, Warszawa, 2005 2) A. Szcześniak, Deportacje w XX wieku, Radom, 2002 3) H. Kurowska (red.), Przemiany demograficzne Europy Środkowej w czasach nowożytnych, Zielona Góra, 2010
Literatura uzupełniająca
Uwagi