Prawo gospodarcze Unii Europejskiej

Economic law of the European Union

2023L

Kod przedmiotu35S1-PGUEh
Punkty ECTS 2,5
Typ zajęć
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) A. Zawidzka-Łojek, R. Grzeszczak, A. Łazowski (red.), Podręcznik Prawa Unii Europejskiej. Instytucje i porządek prawny. Prawo materialne, Instytut Wydawniczy EuroPrawo, 2018 2) J. Barcz, A. Wyrozumska, M. Górka, Instytucje i prawo Unii Europejskiej. Podręcznik dla kierunków prawa, zarządzania i administracji, Wolters Kluwer, 2017
Literatura uzupełniająca
Uwagi