Prawo międzynarodowe publiczne

Public International Law

2022Z

Kod przedmiotu35S1-PMP
Punkty ECTS 2
Typ zajęć
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) J. Barcik, T. Srogosz, Prawo międzynarodowe publiczne, Wydawnictwo C. H. Beck , 2017 2) T. Kamiński; K. Myszona-Kostrzewa; S. Sawicki, Prawo międzynarodowe publiczne w pytaniach i odpowiedziach, LexisNexis Polska , 2012
Literatura uzupełniająca
Uwagi