Praktyka zawodowa

Professional practical training

2023L

Kod przedmiotu35S1-PPRZh
Punkty ECTS 6
Typ zajęć
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) red. T. Wierzbicki, Aktywizacja i rozwój społeczności lokalnych, Ossolineum, 1973
Literatura uzupełniająca
Uwagi