Proseminarium

Proseminar

2022L

Kod przedmiotu35S1-PROSEM2h
Punkty ECTS 2,5
Typ zajęć
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Boć J., Jak pisać pracę magisterską, Wrocław, 2003 2) Chodubski J. A., Wstęp do badań politologicznych, Gdańsk, 2004 3) Frankfort – Nachmias Ch., Nachmias D., Metody badawcze w naukach społecznych, Poznań, 2001
Literatura uzupełniająca
Uwagi