Psychologia społeczna

Social Psychology

2021L

Kod przedmiotu35S1-PSYCHSPOh
Punkty ECTS 3
Typ zajęć
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Wojciszke B., Człowiek wśród ludzi. Zarys psychologii społecznej., Scholar, 2002
Literatura uzupełniająca
Uwagi