Polityka zagraniczna Polski

Foreign Policy of Poland

2023L

Kod przedmiotu35S1-PZPh
Punkty ECTS 5
Typ zajęć
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Łossowski P. (red.), Historia dyplomacji polskiej, t. 4, Warszawa, 1995, s. x 2) Michowicz W. (red), Historia dyplomacji polskiej, t. 5, Warszawa, 1999, s. x 3) Materski W., Michowicz W., Historia dyplomacji polskiej, t. 6, Warszawa, 2010, s. x 4) Materski W., Dyplomacja Polski "lubelskiej" lipiec 1944 - marzec 1947, t. x, Warszawa, 2007, s. x
Literatura uzupełniająca
Uwagi