Polityka zagraniczna wybranych państw europejskich

2023Z

Kod przedmiotu35S1-PZWPE1
Punkty ECTS 5
Typ zajęć
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Baszkiewicz J.,, Historia Francji, Wrocław , 2004 2) Jamróz A.,, Przemiany ustrojowo-polityczne współczesnej Francji, Białystok , 1991 3) Jerzy Nowacki (tłum)acz). , Pamiętniki nadziei Charles de Gaulle (1890-1970). , Warszawa, 1974 4) Skrzydło W., , Ustrój polityczny Francji, Warszawa, 1992 5) Stefanowicz J., , Polityka europejska V Republiki , Warszawa, 1994
Literatura uzupełniająca
Uwagi