Polityka zagraniczna wybranych państw świata

Foreign policy of selected countries of the world

2023Z

Kod przedmiotu35S1-PZWPSh
Punkty ECTS 5
Typ zajęć
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Barlett C. , Międzynarodowa rywalizacja wielkich mocarstw w latach 1880-1990., Wrocław, 1994 2) Kędzierski J. Z. , Historia Anglii , t. T. 2, Londyn, 1965 3) LLoyd T. , Historia Imperium Brytyjskiego, Warszawa, 2012 4) Zięba A. (red.), Wielka Brytania pod rządami konserwatyst ów w latach 1979-1984, Warszawa, 1985 5) Skoczny T.(red.), Wielka Brytania-Unia Europejska., Warszawa, 1998 6) Lubbe A., Dominacja i współzależność. Ekonomiczne podstawy Pax Britannica i Pax Americana., Warszawa, 1994
Literatura uzupełniająca
Uwagi