Religie we współczesnym świecie

2021L

Kod przedmiotu35S1-RWWSh
Punkty ECTS 3
Typ zajęć
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) red. E. Brunner-Traut, Pięć wielkich religii świata. Hinduizm, buddyzm, islam, judaizm, chrześcijaństwo, Warszawa, 2002 2) M. Keene, Religie świata, Warszawa, 2003 3) P. Clarke, Religie świata. Przegląd współczesnych wyznań, Warszawa, 1994 4) R. Padoł, Główne religie świata, Kraków, 1998 5) H. Smith, Religie świata. Śladami mądrości pokoleń, Warszawa, 1994 6) M. Malherbe, Religie ludzkości, Kraków, 1995 7) K. Farrington , Religie i wierzenia świata, Poznań, 2008 8) S. Meredit, Religie świata, Warszawa, 1997 9) M. Tworuscha , U. Tworuscha, Religie Świata. Historia, doktryna, współczesność, Toruń, 2010 10) M. Hattstein, Religie świata. Hinduizm, buddyzm, religie Chin i Japonii, judaizm, chrześcijaństwo, islam, Köln , 2000 11) K. Bane, J. Drabina, H. Hoffman, Religie Wschodu i Zachodu, Warszawa, 1992 12) H. Ringgren, A.V. Ström, Religie w przeszłości i dobie współczesnej, Warszawa, 1990
Literatura uzupełniająca
Uwagi