Seminarium licencjackie i praca dyplomowa

Bachelor seminar and thesis

2023Z

Kod przedmiotu35S1-SLPD1
Punkty ECTS 2
Typ zajęć
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Boć J., Jak pisać pracę magisterską, Wrocław, 2003 2) Chodubski J.A., Wstęp do badań politologicznych, Gdańsk, 2004
Literatura uzupełniająca
Uwagi