Technologia informacyjna w naukach humanistycznych

Information technology in the humanities

2021L

Kod przedmiotu35S1-TIwNHh
Punkty ECTS 2
Typ zajęć
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa
Literatura uzupełniająca
Uwagi