Teoria stosunków międzynarodowych

International relations theory

2021Z

Kod przedmiotu35S1-TSMh
Punkty ECTS 3
Typ zajęć
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Burchill S., Teorie stosunków międzynarodowych, Warszawa 2006, 2006 2) Czaputowicz J., Teorie stosunków międzynarodowych. Krytyka i systematyzacja, Warszawa 2007, 20007 3) Kukułka J., Teoria stosunków międzynarodowych, Warszawa 2000, 2000 4) dostęp, Karta Narodów Zjednoczonych, (online), 1945 5) dostęp, Traktat waszyngtoński, (online), 1949 6) dostęp, Konwencja Wiedeńska o Stosunkach Dyplomatycznych, (online), 1961 7) dostęp, Konwencja Wiedeńska o Prawie traktatów, (online), 1969
Literatura uzupełniająca
Uwagi