Wstęp do badań o stosunkach międzynarodowych

Introduction to research on international relations

2021Z

Kod przedmiotu35S1-WBSMh
Punkty ECTS 3
Typ zajęć
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Serczyk J., Pawlak M., Wstęp do badań historycznych, PWN, 1997 2) Kukułka J,, Wstęp do nauki o stosunkach międzynarodowych, PWN, 2003
Literatura uzupełniająca
Uwagi