Wykład do wyboru

Wykład do wyboru

2021L

Kod przedmiotu35S1-WDWh
Punkty ECTS 2
Typ zajęć
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Heller M., Siódmy sekretarz: blask i nędza Michaiła Gorbaczowa", , Warszawa , 1993 2) Malia M., "Russia Under Western Eyes. From the Bronze Horseman to the Lenin Mausoleum, London, 1999 3) Jelcyn B., Od bolszewika do demokraty, New York, 1997 4) Nowak A., Od imperium do imperium, Spojrzenia na historię Europy Wschodniej., Kraków, 2004 5) Pipes R., Rosja, komunizm, świat. Wybór esejów, Kraków, 2002
Literatura uzupełniająca
Uwagi