Współczesne konflikty międzynarodowe

International conflicts

2023Z

Kod przedmiotu35S1-WKM
Punkty ECTS 5,5
Typ zajęć
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) HolzerJerzy, Europa Zimnej Wojny, ZNAK, 2012 2) Ther Philipp, , Ciemna strona państw narodowych. Czystki etniczne w nowoczesnej Europie, Wydawnictwo Poznańskie, 2012 3) Kitchen Martin, Historia Europy 1919-1939, Wrocław, 1997 4) Kuczyński M., Krwawiąca Europa. Konflikty zbrojne i punkty zapalne w latach 1900-2000, Warszawa, 2001
Literatura uzupełniająca
Uwagi