Wykład do wyboru I

2022L

Kod przedmiotu35S1-WYKW1h
Punkty ECTS 2
Typ zajęć
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Czernichowski K., Integracja afrykańska – uwarunkowania, formy współpracy, instytucje , Warszawa , 2010 2) Curtis P., Feierman S., Thompson L., Vansina J., Historia Afryki. Narody i cywilizacje, Gdańsk , 2003 3) Iliffe J., Afrykanie. Dzieje kontynentu , t. wydanie I, Kraków, 2011 4) NDiaye B., Współczesna Afryka Subsaharyjska. Wybrane zagadnienia , Olsztyn, 2011 5) NDiaye B., Françafrique. Stosunki francusko-afrykańskie – wczoraj i dziś, Olsztyn, 2010 6) NDiaye B., Letko P., „Olsztyńskie Studia Afrykanistyczne” , t. 1- 6 (2017, Olsztyn, 2-010-2017
Literatura uzupełniająca
Uwagi