Język obcy II

2021L

Kod przedmiotu37-00-30-IIa
Punkty ECTS 2
Typ zajęć Ćwiczenia
Przedmioty wprowadzającebrak
Wymagania wstępnebrak
Opis ćwiczeńWprowadzenie i wyćwiczenie materiału leksykalno-gramatycznego umożliwiającego przygotowanie do komunikacji w języku obcym w zakresie tematycznym, dotyczącym zarówno życia codziennego jak i wybranych elementów języka specjalistycznego. Prezentowanie rozmaitych metod uczenia się, zachęcanie do samooceny, samodzielnego poszukiwania prawidłowości językowych i formułowania reguł. Różnorodność form pracy (indywidualna, w parach, w grupach) i typów zadań, pozwalających na uwzględnienie w procesie nauczania indywidualnych uzdolnień i cech charakteru studentów.
Opis wykładów-
Cel kształceniaKształtowanie i rozwijanie kompetencji językowych (rozumienie tekstu słuchanego, czytanego, mówienie, pisanie), zgodnie z tabelą wymagań ESOKJ na poziomie A1/A2, pozwalających studentom na posługiwanie się językiem obcym w zakresie elementarnym i podstawowym. Zapoznanie z systemem fonetycznym , leksykalnym i gramatycznym danego języka w celu przygotowania studentów do wykorzystywania języka obcego jako narzędzia poznania i komunikacji. Zapoznanie z obyczajami i kulturą krajów danego obszaru językowego w celu nie tylko poszerzania wiedzy i ćwiczenia odpowiednich nawyków językowych, ale też rozwijania ciekawości, otwartości i tolerancji.
Literatura podstawowa1) M. Rogers, J. Taylore-Knowles, S. Taylore-Knowles, Open Mind A2. , Macmillan, 2014 2) V. Borobio, ELE 1, Editiones SM - ćwiczenia. , SGEL, 2008 3) N. Garcia Fornandez, J. Sanchez Lobato, Espannol 2000 A1, SGEL, 2008 4) Zespół PRISMA, Club PRISMA A2, Edinumen, 2009 5) Guy Capelle, Robert Menand, Le nouveau taxi. , Hachette Livre, 2009 6) Wilfried Krenn, Herbert Puchta, Motive A1., Hueber , 2015 7) M. Wiatr-Kmiecik, S. Wujec, Wot i my., Wyd. Szkolne i Ped. PWN, 2008 8) T. Marin, S. Magnelli, , Nuovo Progetto Italiano, Edilingua, 2010
Literatura uzupełniająca1) Słowniki i dodatkowe podręczniki do nauki języków obcych, tom
Uwagi-