Język obcy I

z

2021Z

Kod przedmiotu37-00-30-Ia
Punkty ECTS 2
Typ zajęć Ćwiczenia
Przedmioty wprowadzającebrak
Wymagania wstępnebrak
Opis ćwiczeńWprowadzenie i wyćwiczenie materiału leksykalno-gramatycznego umożliwiającego przygotowanie do komunikacji w języku obcym w zakresie tematycznym, dotyczącym zarówno życia codziennego jak i wybranych elementów języka specjalistycznego. Prezentowanie rozmaitych metod uczenia się, zachęcanie do samooceny, samodzielnego poszukiwania prawidłowości językowych i formułowania reguł. Różnorodność form pracy (indywidualna, w parach, w grupach) i typów zadań, pozwalających na uwzględnienie w procesie nauczania indywidualnych uzdolnień i cech charakteru studentów.
Opis wykładów-
Cel kształceniaKształtowanie i rozwijanie kompetencji językowych (rozumienie tekstu słuchanego, czytanego, mówienie, pisanie), zgodnie z tabelą wymagań ESOKJ na poziomie A1/A2, pozwalających studentom na posługiwanie się językiem obcym w zakresie elementarnym i podstawowym. Zapoznanie z systemem fonetycznym , leksykalnym i gramatycznym danego języka w celu przygotowania studentów do wykorzystywania języka obcego jako narzędzia poznania i komunikacji. Zapoznanie z obyczajami i kulturą krajów danego obszaru językowego w celu nie tylko poszerzania wiedzy i ćwiczenia odpowiednich nawyków językowych, ale też rozwijania ciekawości, otwartości i tolerancji.
Literatura podstawowa1) M. Rogers, J. Taylore-Knowles, S. Taylore-Knowles, 1) Język angielski: Open Mind A2. , N. Garcia Fornandez, J. Sanchez Lobato, Espannol 2000 A1. Wyd. . Zespół PRISMA,Club PRISMA A2.Wyd. Edinumen, 2009 r. 3) Język francuski: Guy Capelle, Robert Menand, Le nouveau taxi. Wyd. Hachette Livre, 2009 r. 4) Język niemiecki: Wilfried Krenn, Herbert Puchta, Motive A1. Wyd. Hueber 2015 r. 5) Język rosyjski: M. Wiatr-Kmiecik, S. Wujec, Wot i my. Wyd. Szkolne i Ped. PWN, Wa-wa 2008 r. 6) Język włoski: T. Marin, S. Magnelli, Nuovo Progetto Italiano, wyd. Edilingua, 2010 r., Macmillan, 2014 2) V. Borobio 2. , 2) Język hiszpański: ELE 1, Editiones SM - ćwiczenia. A1, SGEL, 2008 3) N. Garcia Fornandez, J. Sanchez , 2) Język hiszpański: Lobato, Espannol 2000 A1, SGAL, 2008 4) Zespół PRISMA, 2) Język hiszpański: Club PRISMA A2, Edinumen, 2009 5) Guy Capelle, Robert Menand, 3) Język francuski: Le nouveau taxi., Hachette Livre, 2009 6) Wilfried Krenn, Herbert Puchta, 4) Język niemiecki: Motive A1, Hueber, 2015 7) M. Wiatr-Kmiecik, S. Wujec, 5) Język rosyjski: Wot i my. Po-nowomu, Wyd. Szkolne i Ped. PWN, 2019 8) T. Marin, S. Magnelli, 6) Język włoski: Nuovo Progetto Italiano, Edilingua, 2010
Literatura uzupełniająca1) Słowniki i dodatkowe podręczniki do nauki języków obcych, tom
Uwagi-