Analiza ekonomiczna

2022L

Kod przedmiotu37N1O-ANEK
Punkty ECTS 3
Typ zajęć Ćwiczenia
Wykład
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładówodstawy metodyczne analizy i oceny przedsiębiorstwa. Majątek trwały i zasady racjonalnego gospodarowania nim. Działalność produkcyjna przedsiębiorstwa. Gospodarowanie materiałami. Zasoby pracy żywej i jej wydajność. Analiza rentowności przedsiębiorstwa. Analiza aktywów i pasywów przedsiębiorstwa. Metody oceny kondycji finansowej przedsiębiorstwa.,ĆWICZENIA:Zastosowanie metod analizy ekonomicznej i finansowej. Analiza aktywów trwałych. Analiza produkcji i sprzedaży. Analiza gospodarki materiałowej i zapasów. Analiza zatrudnienia i kosztów pracy żywej. Ocena kondycji finansowej za pomocą analizy wskaźnikowej
Cel kształcenia
Literatura podstawowa
Literatura uzupełniająca
Uwagi