Matematyka

2021Z

Kod przedmiotu37N1O-MAT
Punkty ECTS 4,5
Typ zajęć Ćwiczenia
Wykład
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładówziałania na macierzach. Wyznaczniki i ich własności. Równania macierzowe. Układy równań liniowych. Granica funkcji zmiennej rzeczywistej. Pochodna funkcji jednej zmiennej i reguły różniczkowania. Zastosowania pojęć rachunku różniczkowego: badanie monotoniczności i wypukłości funkcji, wyznaczanie ekstremów i punktów przegięcia funkcji. Całka nieoznaczona; całkowanie przez podstawienie i przez części. Całka oznaczona: zastosowanie do obliczania pól figur. Pochodna cząstkowa, gradient i pochodna kierunkowa. Równania różniczkowe zwyczajne.,ĆWICZENIA:Macierze i wyznaczniki. Układ Cramera. Twierdzenie Kroneckera-Capellego. Rachunek różniczkowy i całkowy funkcji jednej zmiennej. Elementy analizy funkcji wielu zmiennych (pochodne cząstkowe, gradient, ekstrema lokalne i globalne). Wybrane typy równań rózniczkowych zwyczajnych.
Cel kształcenia
Literatura podstawowa
Literatura uzupełniająca
Uwagi