Repetytorium

2021Z

Kod przedmiotu37N1O-PEPET
Punkty ECTS 2
Typ zajęć Wykład
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładówstota i właściwości wybranych funkcji. Równania i nierówności - wymierne, wykładnicze, logarytmiczne. Wzory redukcyjne. Podstawowe pojęcia mikroekonomiczne. Mechanizm rynkowy - istota i determinanty. Organizacja rynku ze względu na poziom konkurencji. Wprowadzenie do finansów - podstawowe pojęcia. Klasyfikacja finansów. Podstawowe mechanizmy na rynku finansowym
Cel kształcenia
Literatura podstawowa
Literatura uzupełniająca
Uwagi