Podstawy marketingu

2021L

Kod przedmiotu37N1O-POMARK
Punkty ECTS 3
Typ zajęć Ćwiczenia
Wykład
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładówprowadzenie do problematyki marketingu. Rola marketingu w gospodarce rynkowej. Marketing mix. Zachowanie konsumenta na rynku. Marketingowe ujęcie produktu. Marketingowe kształtowanie ceny. Dystrybucja produktów i usług. Podstawy promocji. Segmentacja rynku. Informacja rynkowa. Badania rynkowe i ich znaczenie w nowoczesnym marketingu. Plan marketingowy,ĆWICZENIA:Kluczowe czynniki otoczenia rynkowego wpływające na funkcjonowanie firmy. Analiza rynku. Badania marketingowe Marka. Zarządzanie marketingowe segmentem. Zarządzanie marketingowe produktem. Zarządzanie marketingowe ceną. Zarządzanie marketingowe promocją. Zarządzanie marketingowe dystrybucją.
Cel kształcenia
Literatura podstawowa
Literatura uzupełniająca
Uwagi