Rachunkowość

2022Z

Kod przedmiotu37N1O-RACH
Punkty ECTS 3
Typ zajęć Ćwiczenia
Wykład
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładówmówienie zasad rachunkowości. Charakterystyka podstawowych sprawozdań finansowych. Prezentacja zasad wyceny aktywów i pasywów. zasady i Metody inwentaryzacji. Charakterystyka obiegu dokumentów w firmie. Klasyfikacja dokumentów księgowych. Charakterystyka metod ustalania wyniku finansowego.,ĆWICZENIA:Zasady sporządzania bilansu majątkowego. Zasady księgowania operacji bilansowych i wynikowych na kontach. Poprawianie błędów księgowych. Księgowanie od bilansu otwarcia do bilansu zamknięcia.
Cel kształcenia
Literatura podstawowa
Literatura uzupełniająca
Uwagi