Ekonomia - studia pierwszego stopnia stacjonarne

Wydział Nauk Ekonomicznych

Czas trwania

Uzyskiwany dyplom

3-lata (6 semestrów)

Oferta rekrutacyjna

    Warunki przyjęcia na studia: brak warunków przyjęcia!!!
    Wymagania programowe: brak wymagan programowych na suplemencie!!!
    Dostęp do dalszych studiów: brak opisu!!!
    Posiadane kwalifikacje oraz uprawnienia zawodowe(o ile to możliwe): brak opisu!!!

Więcej szczegółów na rekrutacja.uwm.edu.pl

Plan studiów

Semestr 1

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
I - Wymagania ogólne
Język obcy I
2
ZAL-O
Ćwiczenia
30
II - Podstawowe
Matematyka
4,5
ZAL-O
EGZ
Ćwiczenia
Wykład
30
30
Mikroekonomia
4,5
ZAL-O
EGZ
Ćwiczenia
Wykład
30
30
Prawo
2
Repetytorium
2
ZAL
Wykład
30
Zarządzanie
3
ZAL-O
EGZ
Ćwiczenia
Wykład
30
15
III - Kierunkowe
Przedmiot do wyboru I
2,5
Przedmiot do wyboru II
2,5
Przedmiot do wyboru III
2,5
SUMA
30,0

Semestr 2

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
I - Wymagania ogólne
Język obcy II
2
ZAL-O
Ćwiczenia
30
Przedmiot ogólnouczelniany 2
2
II - Podstawowe
Podstawy makroekonomii
4,5
ZAL-O
EGZ
Ćwiczenia
Wykład
30
30
Polityka społeczna
3
ZAL-O
ZAL
Ćwiczenia
Wykład
30
15
Statystyka opisowa
4
ZAL-O
EGZ
Ćwiczenia
Wykład
30
15
III - Kierunkowe
Ekonomika przedsiębiorstw
3
ZAL-O
ZAL-O
Ćwiczenia
Wykład
30
15
Finanse
3,5
ZAL-O
EGZ
Ćwiczenia
Wykład
30
15
Podstawy marketingu
3
ZAL-O
ZAL
Ćwiczenia
Wykład
30
15
Przedmiot do wyboru IV
2,5
ZAL-O
Wykład
30
Przedmiot do wyboru V
2,5
SUMA
30,0

Semestr 3

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
I - Wymagania ogólne
Język obcy III
2
ZAL-O
Ćwiczenia
30
Wychowanie fizyczne
0
ZAL-O
Wychowanie fizyczne
30
II - Podstawowe
Ekonometria
3,5
III - Kierunkowe
Analiza rynku
3,5
ZAL-O
ZAL
Ćwiczenia
Wykład
30
15
Międzynarodowe stosunki gospodarcze
3,5
ZAL-O
EGZ
Ćwiczenia
Wykład
30
30
Polityka gospodarcza
3,5
ZAL-O
EGZ
Ćwiczenia
Wykład
30
15
Przedmiot do wyboru VI
2
Przedmiot do wyboru VII
2,5
ZAL-O
ZAL
Ćwiczenia
Wykład
15
15
Przedmiot do wyboru VIII
3
Rachunkowość
3
ZAL-O
ZAL
Ćwiczenia
Wykład
15
15
Zrównoważony rozwój społeczno-gospodarczy
2,5
ZAL-O
ZAL
Ćwiczenia
Wykład
15
15
SUMA
30,0

Semestr 4

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
I - Wymagania ogólne
Język obcy IV
2
EGZ
Ćwiczenia
30
Wychowanie fizyczne
0
ZAL-O
Wychowanie fizyczne
30
II - Podstawowe
Analiza ekonomiczna
3
ZAL-O
EGZ
Ćwiczenia
Wykład
30
15
III - Kierunkowe
Historia gospodarcza
2,5
ZAL-O
ZAL
Ćwiczenia
Wykład
30
15
Innowacyjność przedsiębiorstw
2
ZAL-O
ZAL-O
Ćwiczenia
Wykład
15
15
Negocjacje biznesowe
1,5
ZAL
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia
15
15
Organizacja rynku w UE
3
ZAL-O
EGZ
Ćwiczenia
Wykład
30
15
Podstawy wyceny
2,5
ZAL-O
EGZ
Ćwiczenia
Wykład
30
15
Przedmiot do wyboru IX
2
ZAL-O
ZAL
Ćwiczenia
Wykład
15
15
Seminarium licencjackie I
3,5
ZAL-O
Ćwiczenia
30
Współczesne teorie przedsiębiorstwa
2
ZAL-O
ZAL-O
Ćwiczenia
Wykład
15
15
V - Praktyka
Praktyka kierunkowa
6
SUMA
30,0

Semestr 5

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
III - Kierunkowe
Ekonomia środowiska
2,5
ZAL-O
EGZ
Ćwiczenia
Wykład
15
15
Ekonomika konsumpcji
3
ZAL-O
ZAL
Ćwiczenia
Wykład
30
15
Gospodarka regionalna
3,5
ZAL-O
EGZ
Ćwiczenia
Wykład
30
15
Metody wyceny projektów gospodarczych
3,5
ZAL-O
ZAL-O
Ćwiczenia
Wykład
30
15
Przedmiot do wyboru X
2,5
Przedmiot do wyboru XI
2,5
Przedmiot do wyboru XII
0
Seminarium licencjackie II
3,5
Teoria gier i decyzji
2,5
ZAL-O
ZAL
Ćwiczenia
Wykład
15
15
Ubezpieczenia i reasekuracja
4
ZAL-O
EGZ
Ćwiczenia
Wykład
30
15
SUMA
27,5

Semestr 6

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
III - Kierunkowe
Geografia ekonomiczna
2,5
ZAL-O
ZAL
Ćwiczenia
Wykład
15
15
Praca licencjacka
10
Przedmiot do wyboru XIII
2,5
Przedmiot do wyboru XIV
2,5
ZAL-O
ZAL
Ćwiczenia
Wykład
15
15
Przedsiębiorstwo międzynarodowe
2,5
ZAL-O
ZAL
Ćwiczenia
Wykład
15
15
Rachunek inwestycyjny
3,5
ZAL-O
EGZ
Ćwiczenia
Wykład
15
15
Seminarium licencjackie III
3,5
ZAL-O
Wykład
30
Współczesne tendencje w zarządzaniu
3
ZAL-O
ZAL
Ćwiczenia
Wykład
15
15
SUMA
30,0