Ekonomia menedżerska

Managerial economics

2021Z

Kod przedmiotu37S2-EKONMEN
Punkty ECTS 3,5
Typ zajęć Ćwiczenia
Wykład
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Png Ivan, Lehman Dale, Ekonomia menedżerska, Wolters Kluwer, Warszawa, 2013 2) W.F. Samuelson, S.G. Marks, Ekonomia menedżerska, PWE, Warszawa, 2009
Literatura uzupełniająca
Uwagi