Finanse międzynarodowe

International finance

2022Z

Kod przedmiotu37S2-FINM
Punkty ECTS 3,5
Typ zajęć Ćwiczenia
Wykład
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładówCharakterystyka finansów międzynarodowych. System finansowy Unii Europejskiej na tle gospodarek rynkowych. Kurs walutowy w gospodarce rynkowej. Waluty kluczowe. Kryzysy walutowe.,ĆWICZENIA: Polityka finansowa Polski. Bilans płatniczy. Rozliczenia międzynarodowe. Inwestycje na rynku finansowym.
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) A.Dmowski, D.Prokopowicz, Rynki finansowe, Difin, 2010 2) A.Buszko, Przedsiębiorstwo na rynku finansowym. Uwarunkowania analizy strategicznej w okresie globalizacji, Difin, 2011
Literatura uzupełniająca
Uwagibrak