Jakość produkcji i usług

Quality of production and service

2022Z

Kod przedmiotu37S2-JPIU
Punkty ECTS 3,5
Typ zajęć
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Urban W., Zarządzanie jakością usług, PWE, 2018 2) Wawak S., Zarządzanie jakością.Teoria i praktyka., Onepress, 2005 3) Szymanowski W., Pawłowska B., Strychalska-Rudzewicz A., Zarys zarządzania jakością, Ars boni et aequii, 2010
Literatura uzupełniająca
Uwagi