Logistyka

Logistics

2022L

Kod przedmiotu37S2-LOGIS
Punkty ECTS 3,5
Typ zajęć
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Krawczyk S., Logistyka 1, t. 1, DIFIN, 2011 2) Krawczyk S., Logistyka 2, t. 2, DIFIN, 2011
Literatura uzupełniająca
Uwagi