Nauka o pracy

Science of work

2022Z

Kod przedmiotu37S2-NOPRACY
Punkty ECTS 3,25
Typ zajęć
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Z. Martyniak, "Metody organizowania procesów pracy", PWE, 1996 2) P. Żukowski, "Podstawy organizacji pracy i kierowania", AR, Szczecin, 1998 3) B. Baraniak, "Metody badania pracy", Akademickie i Profesjonalne, 2009
Literatura uzupełniająca
Uwagi