Przedmiot do wyboru 1 - F-3

2022L

Kod przedmiotu37S2-PDW1F-3
Punkty ECTS 7,25
Typ zajęć
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Stiglitz J.E., Ekonomia sektora publicznego, t. , Wydawnictwo Naukowe PWN, 2005, s. 2) Przygodzka R. , Sektor publiczny we współczesnej gospodarce, t. , Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, 2008, s. 3) Brol M., Zarys ekonomii sektora publicznego, t. , Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2010, s.
Literatura uzupełniająca
Uwagi