Przedmiot F-3

2022Z

Kod przedmiotu37S2-PHUMF-3
Punkty ECTS 1,75
Typ zajęć
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa
Literatura uzupełniająca
Uwagi