Wnioskowanie statystyczne

Statistical inference

2021Z

Kod przedmiotu37S2-WNIOSKST
Punkty ECTS 3,5
Typ zajęć Ćwiczenia
Wykład
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Sobczyk M., Statystyka, PWN, 2007 2) Greń J., Statystyka matematyczna. Modele i zadania, PWN, 1994 3) Starzyńska W., Statystyka praktyczna, PWN, 2000 4) Jóźwiak J., Podgórski J., Statystyka od podstaw, PWE, 2006
Literatura uzupełniająca
Uwagi