Zarządzanie portfelem inwestycyjnym

Investment portfolio management

2022L

Kod przedmiotu37S2-ZPINW
Punkty ECTS 3,5
Typ zajęć Ćwiczenia
Wykład
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Jajuga K., Jajuga T, Inwestycje. Instrumenty finansowe, aktywa niefinansowe, ryzyko finansowe, inżynieria finansowa, PWE, 2007 2) Haugen R. A., Teoria nowoczesnego inwestowania, WigPress, 1996
Literatura uzupełniająca
Uwagi