Dziedzictwo kulinarne Warmii, Mazur i Powiśla

Cooking heritage of Warmia, Mazury and Powiśle

2021Z

Kod przedmiotu0000NX-DZKWMIPhs
Punkty ECTS 2
Typ zajęć
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) S. Achremczyk, Kuchnia dawnych ziem pruskich - tradycja i nowoczesność w: Życie codzienne na dawnych ziemiach pruskich, Olsztyn 2011;S. Achremczyk, Kuchnia Warmii i Mazur w: Życie codzienne na dawnych ziemiach pruskich, Olsztyn 2011, s. 7-30; M. Jankowska-Buttitta, , Olsztyn, 2011 2) S. Achremczyk, Kuchnia Warmii i Mazur w: Życie codzienne na dawnych ziemiach pruskich, Olsztyn 2011, s. 7-30; M. Jankowska-Buttitta, , Olsztyn, 2011 3) M. Jankowska-Buttitta,, Niezapomniana kuchnia Warmii i Mazur, Zakroczym 2007; , Zakroczym , 2007 4) K. Bockenheim, Kultura ludowa Mazurów i Warmiaków, Wrocław 1976;K. Bockenheim,, Wrocław, 1976 5) K. Bockenheim, Przy polskim stole, Wrocław 2004; Z. Kuchowicz, Wrocław, 2004 6) Z. Kuchowicz, Człowiek polskiego baroku, Łódź 1992, Łódź, 1992
Literatura uzupełniająca
Uwagi