Ochrona własności intelektualnej

Intellectual property protection

2021L

Kod przedmiotu2200NX-MK-OWI
Punkty ECTS 0,25
Typ zajęć
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) J. Sieńczyło-Chlabicz, , Prawo własności intelektualnej, , Wolters Kluwer, 2015
Literatura uzupełniająca
Uwagi