Antropologia rynku

Anthropology of market

2022Z

Kod przedmiotu37N2-ANTRYN
Punkty ECTS 3,5
Typ zajęć
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowaFrom E. 1996. Zdrowe społeczeństwo. PIW, Warszawa. Czarkowska L. 1999. Antropologia ekonomiczna. Wydaw. Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania im. Leona Koźmińskiego, Warszawa.
Literatura uzupełniająca
Uwagi