Biznes międzynarodowy

International business

2022Z

Kod przedmiotu37N2-BIZM
Punkty ECTS 3,5
Typ zajęć
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Duliniec E., 2009r., "Marketing międzynarodowy", wyd. PWE 2) Bartosik-Purgat M., 2006r., "Otoczenie kulturowe w biznesie międzynarodowym", wyd. PWE 3) Rymarczyk J., 2004r., "Internacjonalizacja i globalizacja przedsiębiorstwa", wyd. PWE
Literatura uzupełniająca
Uwagi