Badania rynkowe i marketingowe

Market and marketing research

2022Z

Kod przedmiotu37N2-BRIM
Punkty ECTS 3,5
Typ zajęć
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Churchill G.A., 2002r., "Badania marketingowe. Podstawy metodologiczne.", wyd. Wydawnictwo naukowe PWN Warszawa, s.151-434, 611-886, 2) Kaczmarczyk S., 2003r., "Badania marketingowe. Metody i techniki.", wyd. PWE Warszawa, s.31-251, 3) Mazurek-Łopacińska K., 2005r., "badania marketingowe. Teoria i praktyka", wyd. Wydawnictwo Naukowe PWN Warszawa, s.91-100, 259-484, 4) Maison D., 2010r., "Jakościowe metody badań naukowych. Jak zrozumieć konsumenta.", wyd. Wydawnictwo naukowe PWN Warszawa, s.86-287.
Literatura uzupełniająca
Uwagi